fbpx
Перейти до вмісту

Інсталяція Nginx, MySQL, PHP (LEMP) Ubuntu 20.04

У цій статті ви знайдете інформацію, яка допоможе встановити LEMP сервер на сервер під управлінням Ubuntu 20.04

Для початку встановлення вам знадобиться VDS сервер або виділений сервер під управлінням Ubuntu 20.04 

Приєднуємося до сервера, якщо ви не знаєте, як під’єднатися до сервера, радимо вам ознайомитися з нашим посібником SSH під’єднання до сервера

Інсталяція Nginx

Перед початком інтеграції оновимо список доступних пакетів і встановимо веб-сервер nginx

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

При запиті підтвердження встановлення потрібно буде ввести y

У випадку якщо у вас встановлений і активований файрвол ufw, вам потрібно буде додати правило, яке дозволяє підключення до Nginx. 

Для перевірки активності файрвола ufw виконаємо команду 

sudo ufw status

Для показу доступних профілів файрволу ufw виконаємо команду 

sudo ufw app list

Available applications:

 Nginx Full

 Nginx HTTP

 Nginx HTTPS

 OpenSSH

У стандартній конфігурації сервера без використання SSL сертифіката рекомендується використовувати профіль Nginx HTTP.

Для застосування профілю виконуємо команду 

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

У майбутньому, якщо ви вирішите підключити SSL сертифікат, то перед його налаштуванням виконайте команду 

sudo ufw allow 'Nginx HTTPS'

Перевіримо, чи працює встановлений веб-сервер, для цього в браузері в рядку адреси вводимо IP вашого сервера, і якщо все встановлено правильно, ми побачимо стартову сторінку.

Інсталяція MySQL

Для встановлення СУБД MySQL виконуємо таку команду 

sudo apt-get install mysql-server

Не забуваємо підтверджувати встановлення пакета введенням

Після завершення інтеграції рекомендуємо вам запустити скрипт безпеки MySQL 

sudo mysql_secure_installation

Цей скрипт допоможе підвищити безпеку бази даних і створити пароль для root користувача MySQL. 

На цьому встановлення та базове налаштування MyQL завершено. 

Інсталяція PHP

Для встановлення PHP нам потрібно буде встановити два пакети: php-fpm і php-mysql 

sudo apt-get install php-fpm php-mysql

Інсталяцію PHP завершено. Перейдемо до налаштування веб-сервера Nginx

Налаштування Nginx

Як тестове доменне ім’я ми будемо використовувати домен test1.com.

В Ubuntu 22.04 за замовчуванням існує директорія /var/www/html, в яку ви можете завантажити свій сайт, і він буде одразу ж доступним, але у випадку, якщо вам потрібно розмістити кілька сайтів, ця конфігурація не дуже зручна. 

Ми налаштуємо наш сервер у такий спосіб, щоб файли доменного імені test1.com перебували в дирректорії /var/www/test1.com 

Створимо кореневу директорію 

sudo mkdir /var/www/test1.com

Створимо файл конфігурації для доменного імені test1.com. Для цього створимо файл test1.com у директорії /etc/nginx/sites-enabled/. Для створення файлу будемо використовувати редактор nano 

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/test1.com

У редакторі вставляємо такий текст

server {
  listen 80;
  server_name test1.com www.test1.com;
  root /var/www/test1.com;
  index index.html index.htm index.php;
  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
   }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}


Вийдемо з редактора і збережемо файл натиснувши Ctrl+X на запит підтвердження на запис у файл натискаємо

Перевіримо конфігурацію nginx командою 

sudo nginx -t

Якщо команда повідомляє, що є помилки в конфігурації, поверніться до файлу і перевірте, чи все ви правильно ввели. 

Для застосування параметрів перезапустимо сервер nginx 

sudo systemctl reload nginx

Тепер ваш сайт активний, але для того, щоб упевнитися в його роботі, потрібно створити index файл у директорії нашого сайту. Виконаємо команду, яка створить файл index.html у папці з нашим сайтом

sudo nano /var/www/test1.com/index.html

І вставимо в нього такий текст 

<html>
 <head>
  <title>Hello World!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Site <strong>test1.com</strong>.</p>
 </body>
</html>

Для перевірки роботи PHP створимо файл, який виводить всю інформацію про версію PHP 

sudo nano /var/www/test1.com/phpinfo.php

Внесемо до нього такий текст 

<?php

phpinfo();

?>

Збережемо файл і введемо в адресному рядку test1.com/phpinfo.php, після чого ви побачите повну інфомрацію про php, встановлений на вашому сервері.

На цьому встановлення LEMP-сервера завершено.